Kontakt

Alle er velkomne til å
handle i utstillingslokalet.

Besøkstid 08.00 - 16.00
Tilgengelig tel 09.00 – 17.00

Nils Hansens vei 14
0667 Oslo

firmapost@barkonsult.no
+47 22 79 42 39