Kontakt

Alle er velkomne til å
handle i utstillingslokalet.

Besøkstid 10.00 - 14.00
Tilgengelig tel 08.00 – 16.00

Nils Hansens vei 14
0667 Oslo

firmapost@barkonsult.no
+47 22 79 42 39